07.09.2009 r.

* Nie zapominaj o kontroli gaśnicy samochodowej !
* W sprzedaży NOWOŚĆ: spray gaśniczy do użytku domowego, na campingu.
* Przedsiębiorco nie zapominaj o apteczce pierwszej pomocy !
* Coroczny pomiar sieci hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej !

 


W swojej ofercie proponujemy:

- konserwację sprzętu p.pożarowego,
- legalizację gaśnic śniegowych, proszkowych powyżej 6 l., butli CO2, agregatów proszkowych,
- napełnianie wszystkich gaśnic obecnych na naszym rynku zgodnych z Polską Normą,
- remonty w/w gaśnic (odnawianie powłok malarskich),
- wymiana zużytych części zamiennych,
- klasyfikacja do złomowania sprzętu, który nie nadaje się do dalszego użytku,
- wyposażanie Zakładów w odpowiedni sprzęt p.poż. - gaśnice, węże hydrantowe, szafki hydrantowe, prądownice, zawory, agregaty proszkowe, śniegowe, koce gaśnicze, worki ewakuacyjne itp.
- określanie dróg ewakuacyjnych w budynkach i na terenie Zakładów,
- wyposażanie w znaki ewakuacyjne, instrukcje postępowania na wypadek pożaru, ogólne tablice oraz specjalistyczne BHP.
- pomiar ciśnienia i wydajności wewnętrznej sieci hydrantowej.